Първи етаж

Етаж 1

ГАРАЖ 1 – 27,42м2 Общи части – 5,62м2 Обща площ – 33,04м2
ГАРАЖ 2 – 40,69м2 Общи части – 8,33м2 Обща площ – 49,02м2
ГАРАЖ 3 – 37,69м2 Общи части – 7,74м2 Обща площ – 45,43м2
ОФИС – 25,60м2
Общи части – 5,25м2
Обща площ – 30,85м2
АПАРТАМЕНТ 1 – 60,39м2
Общи части – 11,39м2
Обща площ – 71,78м2

Към другите етажи

Към етаж -1
Към етаж 1
Към етаж 2
Към етаж 3
Към етаж 4
Към етаж 5
Към етаж 6
Към етаж 7
Към етаж 8